Kontoregistrering for klubb / forening med avtale

For klubber med avtale. Opprett en sentral konto for klubbens ledelse for innkjøp til eller på vegne av klubben.